Regulament (Terms of Service: Romanian)

Group announcement by Linguistics-Team

This thread is pinned.

page 1 of 1 1 total item

fireflywishes

Retired Moderator, Linguistics

fireflywishes

Calgon, take me away~!

Cancel

Acceptarea regulilor

Bine aţi venit pe Minitokyo.net. Minitokyo oferă servicii comunitare gratuite membrilor înregistraţi. Membrii înregistraţi trebuie să citească şi să accepte recomandările subliniate în regulament.
E responsabilitatea personalului de pe Minitokyo să impună aceste recomandări. Ca un membru înregistrat ai dreptul să conteşti deciziile personalului, dar să cazi de acord că deciziile moderatorilor sunt finale.

Descrierea serviciilor furnizate

Minitokyo este o comunitate gratuită online bazată pe înregistrare, concentrată pe promovarea artei realizată de membri pe bază anime, manga şi alte materiale legate de Asia. Minitokyo mai oferă membrilor acces la resurse (cum ar fi scanările de artă oficială) pentru a-i ajuta în producerea acestor materiale.
Ca un membru înregistrat, trebuie să înţelegi că serviciile noastre pot include averismente de terţă persoană necesare pentru ca Minitkyo să poată continua furnizarea acestor servicii. Mai trebuie să înţelegi şi că ai putea primi mesaje de la personalul Minitokyo, ce includ dar nu se limitează la notificări, mesaje private din partea personalului, postări oficiale pe forum şi anunţuri de actualitate. Trebuie să înţelegi că nu poţi opta să nu primeşti aceste comunicări oficiale.
Trebuie să înţelegi că Minitokyo e o comunitate realizată de fani şi că în vreme ce personalul Minitokyo o să facă toate eforturile necesare să corecteze orice eroare, personalul Minitokyo nu poate fi considerat responsabil pentru ştergerea, eroarea de postare sau incapacitatea de a stoca conţinutul prezentat de membri, comunicările sau setările personalizate.

Obligaţii ale înregistrării

După înregistrarea pe Minitokyo, stipulezi că nu eşti o persoană căreaia i se interzice în mod legal să primească Serviciile Comunitare pe baza jurisdicţiei locale sau internaţionale. Eşti de acord să furnizezi informaţii exacte şi adevărate despre tine, inclusiv informaţiile marcate ca „opţionale” pe Formularul de Înregistrare. Înţelegi de asemenea şi că fotografia de pe pagina ta de membru trebuie să fie o fotografie adevărate cu tine şi că orice altă imagine folosită o să fie ştearsă fără avertisment.
Membrii sunt strict responsabili pentru toate materialele postate pe Minitokyo. Chiar dacă personalul o să depună eforturi rezonabile pentru moderarea conţinutului, personalul nu e responsabil de materialul postat de membri. Membrii trebuie să se abţină de la postarea oricărul material care:
● încurajează acte de natură criminală
● atrage răspunderea civilă
● violează legislaţia locală, statală, provincială, naţională sau internaţională
Postând lucrări pe Minitokyo, membrii garantează site-ului dreptul nelimitat de a stoca, prezenta, redistribui, republica sau reformata în folosul celorlalţi membri Minitokyo. Minitokyo nu işi asumă orice fel de drept de proprietate asupra acestor materiale şi nu va fi legal responsabil pentru materialele postate.

Contul de membru

Membrilor li se permite să creeze un singur cont pe Minitokyo. Minitokyo işi rezervă dreptul să blocheze toate conturile tale sau să emită blocarea IP-ului dacă îţi faci mai multe conturi.
Membrii sunt în întregime responsabili pentru toate activităţile care au loc pe baza contului lor. Minitokyo nu va fi considerat responsabil pentru orice daune provocate de activităţile membrilor pe baza contului personal.
Membrilor le este permisă o singură imagine de avatar şi o singură imagine de semnătură. Aceste imagini trebuie să se conformeze standardelor comunităţii specificate în acest Regulament. Aceste imagini trebuie de asemenea să adere la următoarele reguli:
● Avatarele trebuie să aibă o dimensiune de 100x100 pixeli. Imaginea trebuie să fie formatată ca un tip de fişier .gif şi să nu depaşească 100 KB.
● Imaginea de semnătură trebuie să aibă o dimensiune de maxim 468x60 pixeli şi trebuie de asemenea să fie în format .gif. Imaginile de semnătură nu pot depăşi această dimensiune. Toate imaginile de semnătură trebuie să fie postate pe Minitokyo. Nu poţi folosi imagini găzduite de alte site-uri în semnătura ta. Semnătura ta nu poate depăşi patru (4) rânduri de text.
Minitokyo îşi rezervă dreptul de a accesa şi înfăţişa contul tău, tot conţinutul şi materialele pe care le-ai postat folosind acest cont dacă o astfel de acţiune e necesară în baza legii sau pe credinţa că o astfel de acţiune va fi necesară pentru a satisface un process legal. Minitokyo işi rezervă de asemenea acest drept când e de părere că o astfel de acţiune va proteja membrii Minitokyo, întări regulamentul sau în răspuns la cererile/afirmaţiile tale.

Conduita de membru

Minitokyo ţinteşte să fie o comunitate deschisă faţă de toate grupurile de vârstă. Minitokyo este interesat de siguranţa şi bunăstarea tuturor membrilor săi, indiferent de vârstă, naţionalitate, etnie, religie sau sex. Minitokyo e o comunitate deschisă şi are membri ce sunt copii sub vârsta de 13 ani. De aceea trebuie să înţelegi că pentru a proteja aceşti membri, Minitokyo interzice tuturor membrilor să posteze orice material ce este dăunator, insultător, ameninţător, abuziv, invaziv, hărţuitor, defăimator, vulgar, obscen, pornografic, răuvoitor, rasist sau chestionabil in orice fel. Trebuie să înţelegi că postarea unui astfel de material va rezulta în reducerea privilegiilor de membru sau blocarea contului.
Minitokyo e de asemenea o comunitate internaţională. Pentru a furniza accesul marii majorităţi, Minitokyo foloseşte engleza ca limbă oficială în toate zonele publice ale comunităţii. Ca membru, trebuie să foloseşti engleza în aceste zone, care includ galeria, forumul şi recenziile. Poţi folosi o limbă diferită în convorbirile private precum mesajele personale către alţi membri sau în comunicarea în grup.
Ca membru al Minitokyo eşti de acord să nu foloseşti Serviciile Comunitare pentru a:
● pretinde a fi orice persoană sau organizaţie, ceea ce include dar nu se limitează la, membri Minitokyo, personalul Minitokyo, şi alte persoane recunoscute, grupuri sau organizaţii care nu sunt persoana ta.
● posta sau transmite orice material ce conţine viruşi sau alte coduri, fişiere sau programe menite să interfereze sau să distrugă operarea normală a oricărui software sau hardware de computer.
● posta sau transmite mesaje non-pertinente şi nenecesare cu conţinut „spam”.
● spargerea sau interferarea cu serviciile oferite de Minitokyo sau cu serverele sale, reţelele sau orice alt echipament în directă legătură cu serviciile sau nerespectarea recomandărilor, regulilor sau politicilor legate de Minitokyo si serviciile sale.
● postarea sau transmiterea oricărei informaţii în violare a legii de utilizare.
● colectarea sau stocarea de informaţii a oricărui membru într-o manieră ce constituie un comportament interzis subliniat în articolul precedent.
● urmărirea obsesivă sau hărţuirea oricărui membru.
Eşecul în respectarea regulilor subliniate în regulament va rezulta în restricţionarea privilegiilor de membru.
● Prima şi a doua abatere: Avertisment.
● A treia abatere: Restricţionare, oprirea dreptului de comunicare sau blocarea contului.

Politica de conţinut

Următoarele alineate or să acopere termenii si politicile aplicabile fiecărei secţiuni din Minitokyo. Aceste secţiuni sunt:
● Etichetele
● Galeria
● Comentariile pe forum si în galerie
● Recenziile
● Grupurile
● Meritele
Deciziile luate de personalul Minitokyo sunt finale. Totuşi poţi face contestaţie postând în secţiunea de Contestare a Ştergerilor de pe forum. Orice alte întrebări sau cereri pot fi rezolvate contactând membrul respectiv al personalului.

Politica de etichetare

Minitokyo foloseşte etichetele ca o metodă de clasificare.
Orice membru poate adăuga sau crea etichete. Tipul prestabilit de etichetă e Tema. Doar membrii personalului (administratori, moderatori, membrii de elită) pot altera tipurile de etichetă. Membrii personalului sau proprietarul fişierului din galerie pot şterge etichetele sau să modifice eticheta primară.
Etichetele pot avea etichete secundare pentru a ajuta la o organizare mai amănunţită. Eticheta primară de obicei denotează Serialul. În cazul în care serialul e necunoscut, ambiguu sau neclar, Artistul manga sau studio-ul pot fi folosite ca etichetă primară.
Cazurile de eliminare a ambiguităţilor or să fie lăsate la discreţia personalului. Practicile oficiale sunt publicate pe Tag(etichetă)-licious.

Galeria

Minitokyo se străduieşte să prezinte numai lucrări de artă de cea mai înaltă calitate. În acest scop, personalul Minitokyo va şterge orice material care nu întruneşte standardul minim de calitate, explicat în amănunt mai jos. Moderatorii Minitokyo îşi rezervă dreptul de a şterge orice postare de proastă calitate, chiar dacă aceste postări se conformează în rest Regulamentului. Este interzisă repostarea oricărei lucrări şterse anterior de personaul Minitokyo fără exprimarea scrisă a moderatorului Minitokyo.
Trebuie să oferi o descriere relevantă a tuturor lucrărilor pe care le postezi. Moderatorii Minitokyo or să şteargă orice lucrare cu o descriere incompletă, irelevantă, inteligibilă sau plagiată.
Este interzisă postarea oricărei imagini de natură matură. Conţinutul matur e caracterizat prin, dar nu se limitează la următoarele:
● pornografie explicită
● sânge/violenţă execesiv/ă
● suprasexualizarea unui minor
● orice imagine considerată neadecvată pentru o audienţă minoră
Conţinutul aflat la limita sexualului va depinde de moderatoii galeriei care folosesc anumite norme interne.
Galeria este împărţită în două categorii: galeria de artă şi galeria de scanări. Galeria de artă conţine toate lucrările de artă create de membri; galeria de scanări conţine toate imaginile oficiale scanate.

Galeria de artă

Trebuie să oferi o descriere relevantă a tuturor lucrărilor postate. Moderatorii Minitokyo vor şterge orice postare cu o descriere incompletă, irelevantă, inteligibilă sau plagiată. Descrierile adecvate pot include, dar nu se limitează la: (1) referinţe la scanarea originlă, (2) timpul petrecut în realizarea lucrării, (3) ţelurile sau inspiraţiile implicate în conceperea lucrării, (4) programul/tehnicile folosit/e sau (5) dificultăţile/provocările întâlnite.
Nu poţi posta nici o lucrare nemodificată, parţial modificată sau neoriginală în galeria de artă. Astfel de lucrări vor fi considerate „copiate” şi vor fi şterse imediat ce sunt descoperite. Nu poţi posta artă luată de la altcineva chiar şi cu consimţământul creatorului original.
Este interzisă postarea următoarelor lucrări. Astfel de lucrări vor fi şterse fără avertisment de către un administrator sau un moderator. Totuşi, ai dreptul să conteşti ştergerea în forumul de Contestare a Ştergerilor (Deletion Appeals), dacă eşti de părere că lucrarea ta nu se încadrează în următoarele categorii:
● „Artă plagiată”: orice lucrare nemodificată, parţial modificată sau de altfel neoriginală. Nu poţi posta lucrări care nu au fost realizate de tine, chiar şi în cazul în care creatorul original ţi-a dat permisiunea să postezi lucrarea.
● Versiuni multiple/alternative: aceste postări sunt definite prin, dar nu limitate la: (1) rezoluţii alternative, (2) scheme de culori alternative sau (3) fundaluri alternative. În cazul în care există versiuni alternative, trebuie să alegi numai o versiune pe care o vei posta pe Minitokyo ca imagine principală. Poţi alege să postezi versiuni multiple ca alternative. Această opţiune e localizată pe pagina de postare, chiar după încărcarea imaginii iniţiale. Poţi de asemenea să alegi un serviciu terţă ce găzduieşte imagini pentru a posta versiunile alternative şi să incluzi un link URL în descrierea lucrării pe Minitokyo.
● Lucrări de o calitate sau un efort scăzut: calitatea şi efortul vor fi determinate de personal. Exemple de astfel de lucrări includ, dar nu se limitează la:
○ extracţie proastă, inclusiv margini evidente şi aparente ale extracţiei din scanare,
○ mâzgăleli sau alte lucrări care afişează o lipsă de effort în planificare şi/sau execuţie,
○ înceţoşare,
○ pixelare extremă,
○ mărirea scanării originale fără efort demonstrat sau curăţare adecvată,
○ niciun efort în integrarea fundalului şi prim-planului,
○ stilizare sau filtrare excesivă, depinzând de calitate per-total,
○ folosirea unei imagini cu opacitate scăzută în fundal sau
○ colajuri de scanări fără un efort vizibil în compoziţie sau incorporare.
Galeria de artă conţine două clasificări, galeria Generală şi cea de Elită. Galeria de elită conţine lucrări de o calitate înaltă remarcabilă. Membrii dispun de opţiunea de a vedea numai galeria de elită sau ambele. Includerea de artă în galeria de elită stă la discreţia personalului Minitokyo. Nu poţi face o cerere ca lucrările tale să fie adăugate în galeria de elită. Următoarele criterii determină includerea de lucrări în galeria de elită:
● Nici o slăbiciune tehnică sau compoziţională aparentă.
● Demonstreză o încoroporare bine gândită a unei varietăţi de tehnici, o plasare adecvată a punctului de focal, compoziţie echilibrată şi exprimarea conceptelor sau emoţiilor.
● Are o descriere adecvată. Descrierile adecvate ar trebui să includă în general: numărul de straturi, pensule/efecte/tehnici/materiale <WBR> utilizate, link-uri către scanările sau imaginile din lucrare, creditarea membrilor pentru scanări/website-urile de scanări/vectori, colaborarea dintre artişti dacă e relevantă, dificultăţile şi obstacolele întâlnite în crearea piesei, timpul petrecut şi opinia personală a artistului despre cât de eficient şi-a atins piesa conceptele originale.
Galeria de artă e impărţită în următoarele trei tipuri , fiecare cu specificări diferite:

Wallpaper-uri

Wallpaper-urile sunt judecate după următoarele criterii. Adiminstratorii şi moderatorii îşi rezervă dreptul de a şterge lucrările ce încalcă unul sau mai multe din aceste criterii. Totuşi poţi face contestaţie în secţiunea de contestare a ştergerilor, în cazul în care crezi că lucrarea ta a fost fals categorizată.
Postările trebuie să fie în rezoluţii standard, fixate. Minitokyo susţine următoarea listă de rezoluţii larg întâlnite:

● 4:3 şi 5:4 raport aspect

○ 1024x768

○ 1152x864

○ 1280x960

○ 1280x1024

○ 1400x1050

○ 1600x1200

○ 2048x1536

○ 2560x2048

● 16:9 şi 16:10 raport aspect

○ 1280x720

○ 1280x768

○ 1280x800

○ 1366x768

○ 1440x900

○ 1600x900

○ 1680x1050

○ 1920x1080

○ 1920x1200

○ 2048x1080

○ 2048x1152

○ 2560x1440

○ 2560x1600

● Rezoluţii pentru ecran dublu

○ 2304x864

○ 2048x768

○ 2560x960

○ 2560x1024

○ 4096x1536

● Telefoane şi tablete

○ 960x640

○ 640x960

○ 480x800

○ 800x480

○ 1024x1024

Wallpaper-urile trebuie să afişeze un fundal care demonstreză efort şi planificare. Fundalurile cu umplere gradientă sau solidă nu intră în această categorie. Mai mult de atât nu poţi folosi imagini nemodificate pentru scopuri de fundal. În scopurile acestei politici, o imagine este „nemodificată“ dacă nu a trecut prin niciun fel de editare, sau a suferit doar o editare de bază, cum ar fi redimensionarea, retuşarea sau tăierea.

Artă independentă

Artă realizată de membri

Această secţiune include toate piesele desenate de membrii Minitokyo de la zero. O etichetă de „artă realizată de membri” sau „fanart” trebuie să fie adăugată la toate lucrările. Lucrările trebuie să aibă un minim de şase sute de mii (600.000) de pixeli. Arta membrilor trebuie să afişeze o manga, un anime sau un personaj şi să fie desenată în stilul tipic asociat cu manga sau anime. Pentru lucrările ce conţin un personaj original, trebuie folosită eticheta „Original”. Nu poţi posta desene realizate pe foaie liniată de caiet sau orice alt articol de papetărie nepotrivit. Toate lucrările de artă trebuie scanate adecvat folosind un scanner. Nu ai voie să postezi fotografii digitale ale desenelor tale.

Vectori şi colorări

Vectorii trebuie să fie realizaţi folosind un program adecvat pentru grafică vectorială. Nu poţi posta lucrări care folosesc filtre sau alte instrumente de editat imagini care imită grafica in stil vector.
Eticheta „colorare” trebuie folosită la toată arta care doar colorează arta liniară. Colorarea trebuie executată de cineva care nu este artistul original. În cazul colorării artei liniare aparţinând altui artist TREBUIE să ai permisiunea artistului original.
Colorarea de manga se referă la colorarea unei pagini/panou manga, în care arta liniară originală a fost păstrată (extrasă sau reconstituită).

Galeria de scanări

Scanările trebuie să aibă minim un milion (1.000.000) de pixeli. Nu ai voie să măreşti scanările pentru a întruni această cerinţă. Nici o postare nu poate depăşi doi (2) megabiţi în mărime sau douăzeci şi cinci (25) milioane de pixeli totali în rezoluţie.
Scanările pot fi monocrom sau colorate. Trebuie să adaugi o etichetă „monocrom” la astfel de scanări pentru a le distinge de celelalte.
Nu poţi posta scanări ce conţin artefacte excesive, împăturiri, purici, sau care sunt înceţoşate, supra sau sub-saturate, prea întunecate sau prea luminoase, sau un screenshot. Când e cazul, poţi folosi un program de editare, pentru a curăţa scanările şi astfel să postezi versiuni de o mai înaltă calitate.
Lucrările de artă care nu au fost scanate din surse/bunuri precum cărţile de artă, reviste, manga, postere etc, ci au fost luate de pe CD-uri, jocuri, sau website-uri oficiale sunt considerate lucrări de artă digitală.
Lucrările de artă digitală sunt acceptate drept scanări dacă sunt:
● Wallpaper-uri oficiale ale anime-ului/jocului/manga (însemnate cu drepturi de autor şi logo-uri)
● Extrase CG oficiale din joc/Visual Novel
● Lansări comerciale
Lucrările de artă digitală care nu sunt acceptate drept scanări sunt de obicei doujinshi/fanart neoficiale. Majoritatea acestor arte digitale sunt lucrările personale ale artistului, care nu au fost niciodată lansate comercial/publicate oficial pe piaţă.
Lucrările de artă digitală nu pot veni din aceste surse:
● PIXIV
● DeviantArt
● Website-urile personale ale artistului/mangaka
● CG-uri Dounjinshi/Fanart
● Screenshot-uri
Doar doujinshi/fanart scanate, printate sunt acceptate. Doujinshi/fanart nepublicate, neoficiale, digitale nu sunt acceptate. Lucrări de artă digitală în stil occidental sau fără legatură cu Asia de asemenea nu sunt acceptate. Scanări care înfăţişează artişti/idoli din viaţa reală pot fi postate doar dacă artistul a debutat in Japonia. Asta înseamnă că fie au contract cu o casă de discuri japoneză fie sunt reprezentaţi de o companie japoneză.
Dacă nu ai scanat personal postarea ci doar ai găsit-o pe internet, se consideră că e o scanare de terţă parte. Postând scanări de terţă parte pe Minitokyo, înţelegi că scanările de pe anumite site-uri de imagini nu sunt permise şi că e responsabilitatea ta să verifici secţiunea de întrebări puse frecvent (FAQ) pentru cea mai actualizată listă de site-uri ce nu sunt permise.

Forumurile si comentariile în galerie

Postând pe forumuri, înţelegi că Minitokyo nu e responsabil pentru postările făcute de către membrii săi şi conţinutul forumurilor nu reflectă opiniile site-ului Minitokyo sau a moderatorilor săi. Eşti de acord să nu consideri răspunzător Minitokyo sau personalul său pentru acurateţea informaţiilor prezentate de către membri în forumuri.
Trebuie să postezi toate thread-urile noi în secţiunea adecvată de forum. Trebuie să faci un efort rezonabil pentru a căuta pe forumuri thread-urile existente în legătură cu subiectul pe care doreşti să-l discuţi. În cazul în care în thread-ul existent nu s-a mai postat nimic de 4 săptămâni, poţi deschide un nou thread cu aceeaşi temă. În majoritatea cazurilor, nu poţi reînvia un thread în care nu s-a postat într-un interval subtanţial de timp, doar în cazul în care deţii informaţia că e de o valoarea semnificativă pentru dezbatere.
Nu poţi posta ceva ce nu e relevant faţă de subiectul thread-ului sau arta pe care o inspectezi. Nu poţi răspunde la thread-uri cu informaţii false conştiente.
Trebuie să furnizezi referinţe pentru toate informaţiile ce nu reprezintă ceva ştiut de toată lumea. În cazul în care citarea pasajelor lungi de text e necesară, trebuie să foloseşti semnele adecvate de citare în BBCode susţinut de Minitokyo. Nu poţi face postări ce constau în întregime din pasaje citate trebuie să-ţi furnizezi si propria opinie originală.
Nu poţi creşte numărul de caractere din postarea ta cu şiruri duplicate de caractere fără noimă. Astfel de postări vor fi considerate spam şi şterse fără avertisment.

Recenziile

Trebuie să-ţi scrii propriile recenzii originale. Nu poţi folosi recenzii găsite pe site-uri de terţă parte sau comunităţi online. Tot conţinutul din recenzii trebuie să fie munca ta personală.
Nu poţi posta recenzii pentru seriale neterminate. Minitokyo ţinteşte să furnizeze membrilor săi o imagine completă a diferitelor seriale, şi trebuie să aştepţi ca serialul să-şi termine difuzarea înainte să postezi o recenzie.
În plus, te rugăm să te abţii de la spoiler-uri sau înjurături excesive. În astfel de cazuri, recenzia ta ar putea fi editată sau ştearsă de un moderator, depinzând de severitatea încălcării.

Grupurile

Minitokyo oferă membrilor săi posibilitatea de a crea grupuri pentru a se alătura altora care împărtăşesc interese similare. Grupurile reprezintă o cale pentru membri de a împărtăşi idei, lucrări de artă, să discute banalităţi şi să se susţină reciproc. În acest scop, Minitokyo oferă grupurilor autonomie într-o anumită măsură de a-şi decide subiectul, criteriile de acceptare a membrilor, limbajul şi regulile de conduită.
Alăturându-te grupurilor sau creând grupuri înţelegi că grupurile şi conţinutul lor rămân sub jurisdicţia politicii Minitokyo şi că personalul Minitokyo îşi rezervă dreptul de şterge orice grup considerat că încalcă politica Minitokyo. Nu poţi crea grupuri cu exact acelaşi scop ca altele, cum ar fi grupurile dedicate fanilor aceluiaşi anime sau aceluiaşi personaj. Înţelegi că moderatorii Minitokyo or să dea avertismente grupurilor duplicat sau inactive cu o săptămână înainte de a şterge grupul duplicat, şi că e responsabilitatea ta să salvezi orice documente, imaginile care nu fac parte din galerie şi informaţiile de contact aparţinătoare grupului desemnat pentru ştergere şi să te alături grupului deja existent. Eşti de acord să nu ţii răspunzător Minitokyo sau personalul său pentru orice pierdere de informaţii rezultată în urma ştergerii grupului tău.

Meritele

Meritele sunt acordate pe baza participării pe Minitokyo. Acest fapt e similar cu anumite jocuri, în care meritele pot fi câştigate îndeplinind anumite lucruri. Meritele nu au fost neapărat create pentru a încuraja descărcarea de pe Minitokyo.
Pe Minitokyo, majoritatea meritelor au niveluri multiple, unde un nivel mai înalt indică o versiune avansată a nivelului inferior precedent. De exemplu, există un merit pentru un anumit număr de postări pe forum unde nivelul unu ar putea cere zece postări în timp ce nivelul doi cere o sută de postări. Cel mai înalt nivel se obţine de obicei destul de rar.
Câteva merite au doar un nivel.
Toate meritele egale sau mai mari decât nivelul trei (sau chiar nivelul maxim) vor fi afişate pe pagina ta de membru. O listă completă cu meritele disponibile poate fi inspectată apăsând pe opţiunea „meritele mele” din meniul de jos. Meritele în care nu ai niciun progres or să fie colorate cu gri, şi meritele complete unde toate nivelurile au fost obţinute vor fi indicate ca atare.
Personalul Minitokyo îşi rezervă dreptul de a adăuga şi îndepărta merite oricând, în special dacă incită un comportament de nedorit.

Acest document a fost scris pe 3 Septembrie, 2011 de fireflywishes şi tradus pe data de 30 noiembrie 2012 de Rim-chan

Signature Image

page 1 of 1 1 total item

Back to Group Announcements | Active Threads | Forum Index

Only members can post replies, please register.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read more.